A partir dels seus plànols de projecte creem una maqueta virtual del mateix.

De la maqueta obtenim tots els recursos visuals i tècnics

per poder presentar i comercialitzar la seva proposta, inclosa una Visita Virtual subjectiva.

Integracions al entorn
Simulacions d’equipaments i ambients.
Els espais tal i com es veuran a la realitat.
Detalls de decoració amb materials reals
Mobles i equipaments reals.
Hi ha espais molt difícils de veure com seran sol amb la imaginació.
Proves de volums, textures, materials, mobles… Impossible a la realitat!!