A partir del escaneig realitzat s’obté una “maqueta” tridimensional, amb una precisió d’un 1%. Aquest procés es fa a partir de la presa d’un munt de punts 3D amb els emissors-captadors de làsers que incorpora la màquina, amb conjunció amb les càmeres de qualitat 4K. Això es denomina “Núvol de Punts”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els arxius 3D s’entregan en format universal, aptes per poder llegir en qualsevol programa 3D capaç d’obrir núvols de punts o arxius FBX.

En cas de que algun client nécessités qualsevol altre format Cad se li facilita la conversió.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de la pròpia aplicació online, a la qual es facilita accés, es pot prendre mesuraments, etiquetar, posar notes o enllaçar a documentació tècnica externa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els plànols de planta poden ser generats automàticament.