Els empresaris el que voles és que entrin clients als seus negocis. Qui més o qui menys fa grans esforços econòmic per dotar al

seu centre de la millor imatge possible. Portar clients també de forma virtual es genial per que poden visitar els espais sense

preses, pressions i amb l’estat que nosaltres volem que el vegi. També els podem enllaçar en les botigues online o físiques.

Hi ha negocis i espais tan especials que sol amb aquesta tecnologia es poden definir i és inclús una eina de gran ajuda per poder

inventariar espais sense cap complicació.

Hi ha moltes instal·lacions complexes que, al llarg del temps, han crescut de forma caòtica, essent molt difícil escandallar la

totalitat de components i els seus amidaments. Nosaltres podem escanejar-ho, fer plànols 3D i amb visita virtual immersiva

amb la qual es poden veure tots els detalls, identificar-los a la mateixa aplicació i fer amidaments.

També es poden enllaçar a programes de manteniment, catàlegs, dades de calibratge i protocols diversos

Llogar espais es complicat a distancia si no podem ubicar in situ al client. Amb nosaltres podrà fer-ho fàcilment i li semblarà real.